KVKS Kurulumu

KVK SİSTEMİ
KVKK DANIŞMANLIK

KVKS Kurulumu ile Kurumların yönetim ve iş süreçlerinin KVKK ya uyumlu olacak şekilde revize edilmesi işlemi kastedilmektedir

KVKS kurulumu aşamaları aşağıdaki gibidir;

GAP ANALİZİ

Planlama ve başlatma

Kurum Hizmet süreçlerinin İncelenmesi

KV Tarama e-postası

Yapılandırılmış Veri Tesbiti

Yapılandırılmamış Veri Tesbiti

Veri Envanterinin hazırlanması

Veri Risklerinin tespiti

Veri Riskleri için risk yönetimi uygulaması ve MED (PIA)

Veri Gizlilik Sınıflandırması & veri sahibi atama

Bulut Risklerinin incelenmesi

Veri Sorumlusu İtibat Kişisinin Belirlenmesi, Kurumun Verbis’e kaydedilmesi

Kurum Sektörel Mevzuatının incelenmesi

KVKS kurulumu
KVKS kurulumu

Aydınlatma & Rıza Beyanlarının incelenmesi, düzenlenmesi

Üçüncü taraf sözleşmelerin incelenmesi Düzenlenmesi

Resmi / Özel Kurumlara Veri Aktarım Aksiyonlarının incelenmesi, düzenlenmesi

Yurtdışına  Veri Aktarım Aksiyonlarının incelenmesi, düzenlenmesi

Veri sızıntısı engelleme teknolojilerinin incelenmesi

Veri Maskeleme, Şifreleme, Psödönimleştirme, Tokenize etme, Anonimleştirme teknolojilerinin incelenmesi

Web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer veri işleme ortamlarının incelenmesi

KV Depolama ortamlarının ve Erişim Yetkilerinin  prosedürize edilmesi, Kritik ortamların ayrıştırılması

Veri Yönetimi Yardım Masasının Kurulması

Veri Koruma, Silme, Yoketme, Anonimleştirme, çerez vs politikalarının oluşturulması, duyurulması

Sistem kullanım eğitimlerinin ve üst yönetim farkındalık eğitimlerinin verilmesi

Politiklar dışındaki Dokümanların oluşturulması

Diğer doküman sistemlerine entegrasyon ile ilgili firmaya eğitim verilmesi

KVKS nin; izleme, ölçme, test, değerlendirme ve İç Denetim Altyapısının kurulması ve Denetim

KVKS kurulumu için bizimle irtibata geçebilirsiniz