Kişisel verilerin imhasında “Kişisel Verilerin Yok Edilmesi” yöntemi

Kişisel verilerin hiçbir şekilde hiç kimse tarafından erişilemez, tekrar kullanılamaz ve geri getirilemez hale getirme işlemidir. Veri sorumlusu kişisel verilerin yok edilmesiyle alakalı her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla sorumludur.

  1. Kağıt ve Mikrofiş Ortamları
  2. Bulut Ortamı
  3. YEREL SİSTEMLER
  4. Çevresel Sistemler

olmak üzere yok etme işlemini 4 maddede tanımlayabiliriz. Bu sistemler kendi içlerinde farklı yöntemler ile verileri yok etmeye olanak sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir