KVKK Kapsamında Biyometrik Veri

Biyometrik Veri: Kişiye ait fiziksel (parmak izi, avuç içi izi, yüz, iris, retina, kulak, el damarı, vücut kokusu veya DNA bilgisi şeklinde )  veya davranışsal ( ses, yürüyüş, imza,klavye tuşlarına basma şekli vb) özellikleri tanıyarak kişinin kimliğinin belirlenmesini veya doğrulanmasını sağlayabilmek için geliştirilmiş bilgisayar kontrollü otomatik sistemlerdir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber şifrelerin kolayca kırılabilmesi ve artık eskisi kadar pratik olmaması sebebiyle biyometrik veriler hayatımızın içinde olmaya başlamış ve kişiye sürekli gözetim altındaymış gibi hissettirmiş ve hissettirmeye devam etmektedir. Fakat bilgi güvenliğini sağlamak için gelecekte şifrelerin yerini biyometrik verilerin alacağı aşikârdır.

Biyometrik veriler özel nitelikli kişisel veriler olduğu için bu verilerin korunması büyük önem taşımaktadır.

Veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmış olmalıdır.

Biyometrik verilerin avantajları nelerdir?

  • Kişi vücudunun bir parçası olması sebebiyle şifre amacıyla kullanılmasında kaybedilmesi mümkün değildir
  • En yüksek güvenilir derecesine sahiptir
  • Kullanan kişiler için uzmanlık gerektirmez
  • Kişiler arasında paylaşım, transfer yapılamaz
  • Güvenilir teknolojidir, aynı zamanda birçok sayıda kullanıcının içeriğinin kaydedilip kimlik belirleme işlemine izin verir

Biyometrik verilerin izinsiz kaydı mümkün müdür?

Kesinlikle mümkün değildir, biyometrik veri kaydı için açık rıza almak gerekir. KVKK’nın 3-5-6-8 ve 9. Maddelerine uygun olarak ilgili kişinin izni alınmalıdır.

Biyometrik veri ne zaman imha edilmelidir?

  • Açık rıza gerektiren veri türünden olması sebebiyle ilgili kişi açık rızasını geri çektiği takdirde,
  • İlgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi durumunda,
  • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması sebebiyle,

Veriler imha edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir