KVKK kapsamında bulutun yeri nedir?

BULUT
BULUT

Bulut nedir?

Bulut görünebiir bir varlık değil, tüm dünyaya yayılmış ve birbirlerine bağlanarak tek bir sistem şeklinde çalışmaları gereken geniş uzak sunucular ağıdır.

Günümüz teknolojisinde ki mevcut cihazlarda kullanıcılar her geçen gün daha fazla kişisel veri ve data saklamak istediği için cihaz kapasiteleri yeterli gelmemekte ve büyük sorunlara sebep olmaktadır. Kişiler bilgilerini harici yollar ile tutmak zorunda kalmıştır.

Bulut bu sorunları ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır, bulutla birlikte veri depolamak veya yönetmek, uygulama çalıştırmak veya akış videoları, web postası, iş yeri üretkenlik yazılımları ya da sosyal medya gibi içerik veya hizmetleri daha kolay depolanmaktadır.

Ayrıca dosya ve verilere  bir bilgisayara bağlı kalmaksızın internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilinmektedir. Bulut sayesinde ne zaman, nerede olursanız olun bilgilerinize ulaşmanız mümkündür.

 

BULUT
BULUT

KVKK kapsamında Bulutun önemi?

Veri sorumlusuna burada bir çok yükümlülük verilmiştir,  sorumlu bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de yeterli ve uygun olup olmadığını denetlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Çünkü Kişisel verilerin bulutta depolanması, hukuka aykırı işlemenin ve erişimin önlenmesi ile hukuka uygun muhafaza yükümlülüğü olan veri sorumlusunun kendi bilgi teknolojileri sistemi ağından ayrılmasına ve kişisel verilerin bulut depolama hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenmesine neden olduğundan dolayı birtakım riskler içermektedir.

Bulutta depolanan kişisel verilerin neler olduğunun detaylıca bilinmesi, yedeklenmesi, senkronizasyonun sağlanması ve bu kişisel verilere gerekmesi halinde uzaktan erişim için iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün uygulanması önerilmektedir.

Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında,

  • kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi,
  •  bulut ortamlarına şifrelenerek atılması,
  •  kişisel veriler için mümkün olan yerlerde, özellikle hizmet alınan her bir bulut çözümü için ayrı ayrı şifreleme anahtarları kullanılması gerekmektedir.

Bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde; kişisel verileri kullanılır hale getirmeye yarayabilecek şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının da yok edilmesi gerekir.