Kişisel Veri nedir?

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri
Kişisel veri

Kişisel veri; Gerçek kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi kişisel verilir. Bu bilgilere örnek verecek olursak,

  • TC numarası,
  • dini,
  • dili,
  • ırkı,
  • resim,
  • siyasi görüş vb. kişiye özel olan ve tanımlayan her bilgi.

Peki, veri derken neyi kastetmekteyiz veri kelime manası olarak bilgi demektir.  Buradan yola çıkarak her bilgi verimidir dersek her bilgi veri değildir. Bilginin veri olabilmesi için Somut olması gerekmektedir.

a) Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere
ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı,
adresi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve cirosu gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler
(bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.

b) Gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, T.C. kimlik numarasında
olduğu üzere ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimli-
ğini doğrudan göstermemekle birlikte araç plaka numarasında olduğu üzere herhangi
bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de
kapsar.

c) Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin
sadece kimliğini ortaya koyan, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler
olabileceği gibi; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası,
pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta
adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri,
sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler
de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri
olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım esası benimsenmediğinden, kişisel
verilerin kapsamının genişletilmesi mümkündür. Önemli olan, verinin herhangi bir
gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek kişiyi tanımlayabilmesidir.

 

Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek

Kişisel veri
Kişisel veri

Kişisel verilerin korunması nedir?

Şahısla ilgili bilgilerin sadece izin verdiği kısmının izin verdiği kurum ve kuruluşlar erişilip kullanılmasıdır. Ancak her durumda izniniz gerekmez. Kanunun izin verdiği bazı durumlarda da sizin izniniz veya bilginiz olmadan da sizle ilgili olan kişisel veriler saklanabilir ve kullanılabilir. Kişisel verilerin korunması ile kişilik haklarının korunması amaçlanır

Kanun çok kapsamlı olup kendi içerisinde kişilere ait çok fazla veri içeren hastane, banka, büyük ölçekli şirketleri, online alışveriş sitelerini daha yakından ilgilendirmektedir bu kurumlarda şahsı tanımlayan bilgiler olduğu için kurumlar güvenlik konularını gözden geçirmek ve kendi içlerinde bir sistem kurmaları gerekmektedir.

Örneğin x firmasında çalışan veri sorumlusu a şahsı y firmaya transfer olduğu zaman x firmasında kendinde bulunan tüm bilgileri y firması yahut başka bir kişi / kurum ile paylaşamamalıdır.

Paylaştığı takdirde veri sorumlusu x firmasından ayrılmış olsa bile firmaya karşı sorumludur. Burada firmaların veri güvenliklerini çok iyi veri kayıt sistem kurarak tutmaları kendi menfaatleri için iyi olacaktır. Aksi halde bilgi sızması durumunda hapis’e kadar varan cezai işlemler uygulanmaktadır.