Kurumların KVKK Genel yükümlülük leri

Kurumlar açısından KVKK genel yükümlülük leri nelerdir?

Kurumların KVKK  genel yükümlülük leri aşağıdaki gibidir.

 • Verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
 • Kişisel verileri korumak için, idari tedbirler almak, teknik tedbirler almak
 • Mevcut Risk ve Tehditleri Belirlemek
 • Çalışanları Eğitmek ve Farkındalık Çalışmaları yapmak
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarını ve Prosedürlerini Belirlemek
 • Kişisel Verileri Mümkün Olduğunca Azaltılmak
 • Veri İşleyenler ile İlişkileri Yönetmek
 • Siber Güvenliği Sağlamak
 • Kişisel Veri Güvenliğini Takip etmek
 • Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğini Sağlanmak
 • Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedarik etmek
 • Kişisel Verileri Yedeklemek

 

KVKK genel yükümlülük
KVKK genel yükümlülük

Bu yükümlülükleri yerine getirmek için aşağıdaki ikincil gereklilikler ortaya çıkabilmektedir:

 • KVKS analizi yap(tır)mak
 • İç denetim yap(tır)mak
 • PenTest (Sızma Testi) yap(tır)mak
 • Sosyal Mühendislik çalışmaları yap(tır)mak
 • Yapılandırılmamış veri tespit, keşif yazılımları sistemleri kiralamak / edinmek
 • Verileri maskelemek, psödönimleştirmek, kriptolamak
 • İmha periyodu gelmiş verileri belirleyip silmek veya anonimleştirmek
 • Anonimleştirme sistemi kurgulamak
 • Yeni çalışma prosedürleri oluşturmak
 • 3. parti sözleşmeleri kanuna uyumlu hale getirmek
 • Verileri risklerine ve niteliklerine göre sınıflandırmak
 • Bulut kullanımını regüle etmek
 • Veri süreçlerini ve süreçlerdeki verileri ayıklamak
 • Veri envanteri oluşturmak
 • Veri sahibi yardım masası / çağrı merkezi oluşturmak
 • VERBİS kaydı yapmak ve kayıtları güncel tutarak KVK kurumu ile iletşimde kalmak
 • Veri Sorumlusu Temsilcisi atamak, gerekiyorsa GDPR uyarınca DPO istihdam etmek
 • Diğer yönetim standartları ile bütünlük arz etmek üzere Doküman ve sistemleri tekilleştirmek
 • Kurumdaki İhlal yönetimi, SOME, İç denetim benzeri uygulamaları KVKS yi besler hale getirmek