KVKK neden ihtiyaç duyulmuştur

KVKK neden ihtiyaç duyulmuştur?

KVKK ihtiyaç bir çok sistem açığından dolayı olmuştur, gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlar bir işlemin yapılabilmesi için birden fazla bilgiyi kendi sistemlerine kayıt edebilmekte ve bu bilgiler 3. şahıslar ile bilgimiz dışında paylaşılmaktaydı. Kanunla birlikte bunun önüne geçilmek istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 9 Nisan 2014 tarih ve E:2013/122, K:2014/74 sayılı
kararında da;

“Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının
ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve
özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı […]”

amaçladığı tespit edilerek,“kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması neticesinde,
özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması
ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması
gibi etkenler” sebebiyle kişisel verilerin geçmişte olduğundan çok daha fazla korunmaya
muhtaç olduğu ifade edilmiştir.

En basitinden markete gidip kart ile alışveriş yapılınca hangi ürünleri aldığımız market bünyesinde belli olup kayıt edilmektedir.

İlk bakışta masumca gözüken bu kayıt detaya indiğimiz zaman ise hayatımız hakkında birçok önemli bilgi vermektedir. Alınan ürün bebek bezi farz edersek bir aile ve çocuğumuz olduğu, aldığımız bezin fiyatından bütçemizi tahmin edebiliyorlar.

Bunlar kayıt edilmiş oluyor alınan ürün kıyafetse ne tarz giydiğimizden tutunda dini, siyasi düşüncelerimize kadar karşı tarafa bir izlenim bırakmış oluyoruz.

KVKK

    KVKK

Karşı taraf art niyetli olup bizim bu bilgilerimizi başka şahıs ve kurumlar ile paylaşabilmekte hatta kendi içerisinde bile farklı bir kurumu varsa bizim bilgilerimizi otomatikman oraya kayıt edilerek daha sonrasında reklam çalışmaları için kullanabilmekteydi.

Hemen, hemen hepimizin başına geldiğini düşünüyorum marketten alışveriş yapıp başka kurumlardan telefonumuza mesajlar gelmiş tatil beldesi tanımı yapılmıştır.

Yukarıdaki kısım gündelik hayatımızdaki en basit kişisel veri örneğiydi işin daha ciddi boyutlarına bakacak olursak ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni bir düzenleme olmaması nedeniyle, polis birimleri arasında etkin iş birliğini hayata geçiren EUROPOL ile güvenlik birimlerimiz arasında elektronik veri paylaşımı noktasında sıkıntılar yaşanmıştır.

Ayrıca yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması ve bu yatırımları ile başka ülkelerdeki yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi için ihtiyaç duyduğu veri aktarımı, kanuni düzenleme bulunmaması sebebiyle gerçekleştirilememiş ve bu durum yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması bakımından caydırıcı bir unsur olarak değerlendirilmiştir.

Kişisel verileri koruma kanunu ile bilgilerimizin iznimiz dışında 3. Şahıslara aktarımı önlenmiş olacaktır velev ki bilgiler aktarıldı ise ilgili kuruma şikâyette bulunarak maddi ve hapis cezasına kadar cezai işlem uygulanmaktadır.