Sürekli Danışmanlık PUKÖ Döngüsü

SÜREKLİ DANIŞMANLIK NEDİR?

Sürekli danışmanlık PUKÖ ile KVKK kurulumundan itibaren tüm işlemleriniz kontrol ve kayıt altına alınması sürekli olarak takibinin yapılması kastedilmektedir. Değişen bir çok unsur sebebiyle planların uygulama aşamasında sürekli gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak PUKO Döngüsü ile yapılabilir, PUKO döngüsü oluşturulmadan sürekli danışmanlık mümkün olamayacaktır.

 

 

Sürekli Danışmanlık PUKÖ
Sürekli Danışmanlık PUKÖ

Sürekli Danışmanlık PUKÖ olmadan olmaz mı?

Sürekli danışmanlık işlemleri için PUKÖ DÖNGÜSÜ’nin oluşturulması gerekmektedir.

Döngü 6 maddeden oluşmaktadır,

 1. BİLGİ GÜVENLİĞİ ve VERİ KORUMA HEDEFLERİ
 2. İÇ DENETİM
 3. YGG
 4. İHLAL OLAYI YÖNETİM SİSTEMİ
 5. Mevzuat Güncellemeleri
 6. Yeni Kurul Kararları

PUKÖ nedir?

PUKÖ=  Planla, Uygula,Kontrol Et, Önlem Al PUKO döngü olup problem çözmeye yönelik sürekli iyileştirmeyi her alanda işlemleri kolayca yapabilmeyi hedef almaktadır.  En önemli aşaması planlama aşamasıdır.

Sürekli Danışmanlık PUKÖ
Sürekli Danışmanlık PUKÖ

Planla: Amaç ve Hedef’ten oluşmaktadır. Amaçların 5N1K ( kim tarafından, ne zaman, ne için, nerede, nasıl) ile belirlenip belirlenen amaçlar doğrultusunda hedefe ulaşmak için zamanlama, sorumluluk ve kaynakların saptanmasını sağlar.

Uygula: Planlama ve Ölçüm yaparak değişimlerin hayata geçirildiği aşamadır

Kontrol Et: Sonuçların belirlenen amaç ve hedef doğrultusuna göre değerlendirmek varsa yanlışları bulmak, değerlendirmek ve neden olduğunu çözmek.

Önlem Al: Kontrol aşamasında çıkan eksiklerin varsa yeni amaç ve hedeflerin PUKÖ döngüsüne göre ayarlanıp ileriye dönük sorun yaşamamak adına alınacak tedbirler ve kurallar oluşturmaktır.

DİKKAT!!! İyi bir raporlama Planla,Uygula, Kontrol et, Önlem al safhalarından oluşur

PUKO neden kullanırız?

 • Nasıl daha etkin ve verimli çalışılacağı belirlenir
 • Ekip çalışmasında açık iletişim ve rolleri belirler
 • Sürecin standartlara uygun olarak güvence altına alınmasını sağlar
 • Üretim fonksiyonları ve Ar-Ge’nin entekrasyonuna yardımcı olur
 • İlk defa da doğru yapmayı hedefler
 • Tüm çalışanların katılımcı olmasını sağlar
 • Çalışanların süreç esnasında oluşan aksiliklere anında müdahale edip çözümleme yapabilmesini olanak verir

PUKO kullanım alanları nedir? 

 • Yeni bir işe başlarken,
 • Sürekli iyileştirmek,
 • Yeni iş süreci düşünürken,
 • Mevcut olan süreci daha iyi hale getirmek için

Kullanılır.

 

Niçin Sürekli Danışmanlık?
 •  Sürekli danışmanlık bir nevi Dış Kaynak (out-source) kullanımının içselleştirilmesidir. Yani danışman ile çalışırken personelle çalışıyormuşçasına rahatlık sağlar.
 •  Proje bazlı danışmanlık anlaşmalarında teklif, sözleşme, fiyat belirleme, hakediş, ödeme, muhasebeleşme gibi destek etkinlikler yaklaşık %40 orana sahiptir. Oysa Sürekli Danışmanlık projelerinde ilk ay yapılan çalışma sonrasında taraflar sadece proje ile ilgilenirler, işlem hacminin %95 inden fazlası iş etkinliklerine harcanır.
 •  Sürekli Danışmanlık projelerinde, yıl boyunca karşılaşılabilecek konu ile ilgili sorular, sorunlar ve diğer danışma faaliyetleri danışmanlık firması ile yürütülür. Yani danışmanlık firması bir yıl süre ile bir anlamda istihdam edilir.
 •  Sürekli danışmanlık çalışmalarında müşteri firma açısından bir zihin konforu sağlanmış olur.
 •  Sürekli danışmanlık anlaşmaları iş sürekliliği açısından personelle çalışma yani iç kaynak kullanımından daha avantajlı bile olabilmektedir.
 •  Sürekli danışmanlık risklerinizi azaltır. Personelle çalışmak veya proje bazlı danışmanlık hizmeti almak, iş sürekliliğiaçısından sürekli danışmanlık çalışmalarına göre daha risklidir.
 •  Üçüncü parti diğer aracılık ve danışmanlık firmalarından alınan hizmet ve taahhüt işlemlerinde Sürekli Danışmanlığımızın yöneltici etkisi olumlu anlamda kendini göstermektedir.