VERBİS Nedir?

VERBİS NEDİR?

VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) veri sorumlularının Sicile başvuru ve Sicille ilgili diğer işlemlerde kullanacakları internet üzerinden erişilebilen bilişim sistemini ifade eder. 

VERBİS
VERBİS
VERBİS
VERBİS

VERBİS Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Kanunun Geçici 1. maddesinin 2 nci fıkrasına göre veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır
  • Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden, veri sorumlusu sıfatına haiz kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirilmelidir.

Bu sistemle birlikte kurumlarda üst düzey bir yönetici veri sorumlusu olarak atanacak ve veri sorumluları sicil sistemine kayıt olacaktır.

Henüz kurum tarafından faaliyete geçmemiş olan sistem faaliyete geçtikten sonra kayıt yükümlülüğü için bir başlangıç tarihi de belirlenmiş olacaktır.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinin 01.01.2018 olarak
belirlenmiş olması, Sicile kayıt yükümlülüğünün bu tarihte başladığı anlamına
gelmemektedir. Buna göre, Kurul tarafından istisnalara ait Kararın ilan edilmesi,
VERBİS’in hizmete açılması ve Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt için bir
başlangıç tarihi belirlenerek kamuoyu ile paylaşılması akabinde Veri Sorumluları Siciline
kayıt yükümlülüğü başlayacaktır.

6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin
5 inci fıkrasına istinaden; kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla
ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yöneticinin belirlenerek Kişisel Verileri
Koruma Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Kayıt Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Halinde Yaptırım Var Mıdır?

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmü düzenlenmiştir