Veri sorumluları sicili nedir? / Veri siciline kayıt nasıl yapılır

KVK SİSTEMİ
veri sorumluları

Veri sorumluları sicili nedir?

Veri Sorumluları Sicili veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. 

Her veri sorumlusu veri sorumluları siciline kayıt yaptırmak zorunda mıdır?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

Kurulca hazırlanarak 30.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde istisna getirmeye yönelik objektif kriterler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Kişisel verinin niteliği.veri sorumluları sicili
b) Kişisel verinin sayısı.
c) Kişisel verinin işlenme amacı.
ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı.
d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu.
e) Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması.
f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi.
g) Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri

Başlangıçta kayıt yükümlülüğü bulunmayan ancak sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumlularının ise, yükümlülük altına girmelerinden itibaren 30 gün içerisinde Sicile kaydolmaları gerekmektedir.

Veri sorumluları kurulacak sicile kayıt olmak zorundadır. Veri sorumlusu sicile kayıt edilmezse 20 bin – 1 milyon TL arası firma ceza alır

Sicile Kayıt Başvurusu Sırasında Hangi Bilgiler  Verilmelidir?

  • Veri sorumluları tarafından Sicile kayıt başvurusu sırasında aşağıdaki bilgilerin sunulması gerekmektedir;
  • Veri sorumlusu ve varsa veri sorumlusu temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
  • Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
  • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
  • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
  • Veri güvenliğine ilişkin öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler.

Sicilin Özellikleri Nelerdir?

Sicil kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu kapsamda, Sicil ile paylaşılan bilgilerin bir kısmı kamuoyunun erişimine açık olacaktır. Aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alınmasının kapsamı ve veri sahiplerinin başvurularının yanıtlanmasında, Sicile sunulan ve Sicilde yayımlanan bilgiler esas alınacaktır.

Sicile Kayıt ne zaman yapılacaktır?

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinin 01.01.2018 olarak
belirlenmiş olması, Sicile kayıt yükümlülüğünün bu tarihte başladığı anlamına
gelmemektedir. Buna göre, Kurul tarafından istisnalara ait Kararın ilan edilmesi,
VERBİS’in hizmete açılması ve Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt için bir
başlangıç tarihi belirlenerek kamuoyu ile paylaşılması akabinde Veri Sorumluları Siciline
kayıt yükümlülüğü başlayacaktır.

Sicile Kayıt Ücreti Var mıdır?

Kayıt ücreti alınacak olup henüz miktar netleşmemiştir.